Wirecom leverer tjenester hele prosjektets levetid fra planlegging av
utbygging til daglig dokumentasjon innenfor

Telekom, infrastruktur
kablede nettverk og GIS tjenester

En helhetlig og kosteffektiv partner for din virksomhet


Bli kjent Kontakt oss

Våre tjenester

Vi utarbeider og drifter den tekniske dokumentasjonen som kreves for din bedrift – på en enkel og kostnadseffektiv måte.

1

Plan og dokumentasjon

Vi planlegger og tegner det elektroniske kartverket for infrastruktur og utarbeider skjøteplaner, gravekart og oversiktskart.

2

Tjenester i Ethernet

Wirecom kan tilby tekniske løsninger knyttet til overvåkning og alarm som dekker alle krav til FG godkjenning grad 2 og Tek10.

3

Ressurser

Wirecom har egne ressurser som kan bistår våre kunder innenfor mange områder. Dette kan være på prosjektbasis eller som en mulighet til og frigjøre intern kapasitet til andre arbeidsoppgaver.

4

Gis-tjenester

Vi tilbyr også kart og datatjenester for våre kunder. Dette vil være til nytte i planlegging, drift av GIS tjenester og datamodellering for å automatisere arbeidet.