En etterspurt tjeneste med god lønnsomhet.

Wirecom leverer nå en komplett teknisk plattform som sikrer dine sluttkunder i ditt ethernet full funksjonalitet på alarmsiden med sensorer som varsler ved brann, vannlekkasjer og / eller innbrudd i tillegg til smarthus-funksjonalitet.

Sensorene i standardløsningen varsler også innetemperatur. Alt varsler direkte til din mobiltelefon, men også andre du kjenner kan varsles ved problemsituasjoner. Ønsker du i tillegg tradisjonell oppkobling mot alarmsentral så kan dette også inkluderes.

Vår løsning er FG-godkjent, og berettiger din sluttkunde en rabatt på 500,- pr. år. Dette basert på vilkår hos If. Vilkårene i bransjen generelt er noenlunde like. 

Økonomisk er løsningen leasingfinansiert fra oss i Wirecom inn mot deg som ISP, og grunnpakken har en total månedskostnad som tillater en sterk margin over tid. Vi anbefaler en utpris på standardløsningen fra 395,- pr. mnd.

Etter 5 år vil leasing være utbetalt, og en vil ha en ytterligere øket bunnlinje ut utstyrets levetid. Normert levetid på denne type installasjon er 8 til 12 år.

Om sluttkunden ønsker flere komponenter så kan løsningen til enhver tid bygges ut med basis i komponentene i vårt kalkulasjonsverktøy. Du finner dette på vår webside under "Tjenester i ethernet", benevnt som NookBox Kalkulator.

Løsningen har også komponenter som muliggjør trygghetsskapende komponenter som fall-alarm / trygghetsalarm. Dette sikrer eldre i egen bolig en mulight til å bo hjemme lengre på en tryggere måte. Varsling ved uhell kan gå direkte til sentral, eller til famile, venner, og / eller naboer. Denne utstyrsløsningen kan også fungere som overfallsalarm.

Nye komponenter:

I løpet av våren håper vi også å ha fått på plass radon-sensor. Denne vil varsle direkte til mobil ved nivåer over det anbefalte, og vil kunne gi ekstra trygghet for beboere i områder med radon-problematikk.

App:

Som du skjønner er løsningen koblet opp mot en enkel og lettfattelig applikasjon (iOs og Android) som da varsler / gir deg kontroll over status på egen bolig, eller foreldre. Alternativt kan applikasjonen styre boligen og fritidsboligen, eller hybelleilighet. Dette da applikasjonenen kan styre to objekt.
Applikasjonen informerer fortløpende om status, temperaturer, om lys er på / av m.m.


Ønsker du mer informasjon fra oss i Wirecom?

Kontaktinfo for ISP:

Østlandet og Vestlandet: Johnny Sneisen på johnny@wirecom.no
Øvrige Norge: Lars Erik Hestnes-Lande på lars.erik@wirecom.no