Wirecom AS søker etter kompetanse innen følgende områder:

1. FTTH planlegging i neste generasjon software - datassistert planlegging med databasestøtte.
2. FTTH prosjektledere i egne prosjekter, men også i utleieprosjekt for våre ISP-partnere
3. Radiolinje - planlegging for våre avtalekunder
4. Mobil - plan og dok i NIMS / NITRA ++
5. Utførende kapasitet Mobil og FTTH - Casebasert utbygging for avtalekunder

Skulle du ha kompetanse innen noen av disse områdene ber vi deg ta kontakt med Kristian eller Lars Erik. Ha CV, E-nr., og annen relevant informasjon klar.