Wirecom AS bygger ut FTTH i Vestfold.

Wirecom AS bygger i 2019 ut opp mot 500 HC i Vestfold. Oppdraget er en komplett turnkey, og det leveres graving, trenching, luft i tillegg til komplette sluttinstallasjoner.

Prosjektet avsluttes desember 2019.