Wirecom bygger ut opp mot 1000 HC i Østfold.

Prosjektet består av graving, trenching, og pløying i tillegg til komplette aksessinstallasjoner. Arbeidene starter i 2019, og avsluttes 2020.