Tjenester i ethernet fra CleverNest AS.

Wirecom tilbyr tekniske løsninger knyttet til overvåkning og alarm levert av ISP til sluttkunder. Produktene vi tilbyr er så langt evaluert av flere bredbånds- og kraftselskap. Det forgår i disse dager produktvurderinger nasjonalt. Produktløsningen er godkjent hva gjelder GDPR.

Våre produkter er i tillegg FG-godkjent (gir sluttbruker rabatt på forsikringen), og varsler ved innbrudd både via sirener og direkte til de mobiler (app) som er definert av sluttbruker. Sensorene varsler både ved vannlekkasjer, innbrudd, og ved røykutvikling / brann i tillegg til at de informerer om innetemperaturer fra sensorer.

Alarmanlegget kan også konfigureres slik at en kan koble ned / opp strømtilførsel til f.eks. kaffetraktere og andre potensielt brannfarlige enheter i boligen. Det kan også dørlåser som styres via inkludert app, og velferdsteknologiske tilvalg som f.eks. overfallsalarm og fall-alarm som også varsler til mobil (-er).

Økonomisk er modellen kosteffektiv for vår kunde da det ikke er investeringer i forkant da løsningen er basert på leasing. Salg til sluttbruker utføres av ISP / kraftselskap ved oppstart av kundeforholdene, men også inn mot eksisterende kunder. ISP kan velge om en vil utføre alle installasjoner selv, alternativt kan en sette deler / alt bort til Wirecom.

ISP fakturerer sluttbruker for valgt konfigurasjon over bredbåndsfaktura med avtalt pris i forhold til valgt konfigurasjon (velges i ferdig produktliste med automatisk kalkulasjon -> NookBox Kalkulator nedenfor). Det å få levert denne tjenesten fra den lokale bredbånds- eller kraft-tilbyder er enklere og bedre for sluttbruker, i tillegg til at det er en verdiøkende og naturlig tjeneste levert av over ethernet / mobil.


Vil du vite mer? Kontakt Lars Erik på 48 301 501, eller bruk lars.erik@wirecom.no, eller ordre@clevernest.no


Eksempel på salgsbrosjyre mot sluttbruker:

Kontakt larserik@clevernest.no for å motta denne

Angre- og leievilkårskjema:

Angrerett E_3 CleverNest AS 10.18 BLANK

Leievilkår E_3 CleverNest AS 10.18 BLANK

Produktinformasjon
:

Nookbox Brosjyre

FAQ Nookbox

Installasjonsguide
:

HURTIGGUIDE for brukere

HURTIGGUIDE for installatør

 

Kalkulator for tilleggskomponenter ved mersalg:

Nookbox Kalkulator

 

Clevernest-Logo-PNG_Original

 

Ta kontakt med Lars

Kristian Sundsvold
Salgs- / Markedssjef 48 301 501 lars.erik@wirecom.no

Vi hjelper deg gjerne, send oss en epost i dag så blir du kontaktet fortløpende!