Wirecom kan i samarbeid med lokale entreprenører levere komplette prosjekter inkludert graveentreprise, planlegging, kalkulasjon, GPS, dokumentasjon, og komplette aksessintstallasjoner.

Graveentreprenørene vi samarbeider med kan levere trenching (4 X 20 mm og oppover), konvensjonell graving, samt ploging.

Eksempler på trenching:

Her finner du video av kryssing av vei, legging av fiberrør, samt forsegling av veibane.

  

Komplette turnkey-prosjekt inkluderer innmåling (GPS), dokumentasjon, søkeprosesser, samt grave- og fiberarbeider inkludert aksesser.

Wirecom dokumenterer i Smallworld, TelMe, og NIMS / NITRA.

Wirecom leverer prosjektledelse med erfarent personell, og kosteffektive prosjekt med en strukturert, rasjonell og erfaringsbasert tilnærming.

Våre graveentreprenører er valgt med fokus på kosteffektive organisasjoner, lag erfaring, og gode resultater over tid. Dette garanterer for en sikker entreprise der tidsplanen blir fulgt. 


Inntektsgenererende tjenester i eget ethernet.

Wirecom AS kan også tilby en månedsbasert innholdstjeneste via vårt selskap CleverNest AS.

Tjenesten er kort fortalt sikkerhets- og smarthusprodukter som varsler over ethernet, alt basert på FG-godkjente løsninger. Dette er da komplette installasjoner med sikring i forhold til brann, innbrudd og vannlekkasjer, samt smarthusfunksjoner (lysstyring, portstyring, styring av el-produkter, styring av markiser m.m.).

Løsningen vil også tilby sikkerhetsløsninger for eldre (moderne fallalarmer og trygghetsalarmer).

Mer om CleverNest finner du her.

Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon.

Ta kontakt med Lars

Kristian Sundsvold
Salgs- / Markedssjef 48 301 501 lars.erik@wirecom.no

Vi hjelper deg gjerne, send oss en epost i dag så blir du kontaktet fortløpende!